Bądź na bieżąco
z naszymi wydarzeniami

23 mar

PIONIERSKA DEKADA

Mając do czynienia z najpoważniejszymi przypadkami ludzi poszkodowanych w ciężkich wypadkach, CPOP przywraca ich do zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie.

.CPOP jest przedsięwzięciem wyjątkowym w skali Polski. Mając do czynienia z najpoważniejszymi przypadkami ludzi poszkodowanych w ciężkich wypadkach, przywraca ich do zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie. W ciągu dekady pomogło ponad 1300 osobom. Ponad 400 poszkodowanych objęło Indywidualnymi Planami Pomocy, czyli kompleksowym wsparciem medycznym, społecznym i zawodowym, dającym szansę na powrót do aktywnego życia. Już od dziesięciu lat Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym skutecznie zmienia polskie standardy rehabilitacji po wypadkach.


Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP) powstało w 2009 roku jako część sopockiej grupy ubezpieczeniowej ERGO Hestia. Już kilka miesięcy później wdrożyło pierwsze kompleksowe programy rehabilitacji osób poszkodowanych. Od połowy 2015 roku działa jako odrębna spółka, co pozwala świadczyć usługi także na rzecz innych ubezpieczycieli, nie tylko w obrębie macierzystej grupy. A co za tym idzie – może upowszechniać nowe podejście do likwidacji poważnych szkód osobowych. Ze świadomością, że za każdą z nich kryje się inna, często niezwykle poruszająca ludzka historia.


O jakie przypadki chodzi?

Nikomu nie należałoby życzyć takiej sytuacji. Poważne szkody osobowe, o jakich tu mowa, dotyczą najczęściej spowodowanych poważnymi wypadkami komunikacyjnymi niedowładów neurologicznych, urazów wielonarządowych, licznych urazów ortopedycznych i złamań. Są to niekiedy bardzo drastyczne przypadki, w których z wysokim prawdopodobieństwem można założyć, że poszkodowani będą potrzebować długotrwałego leczenia, wieloaspektowego wsparcia i rehabilitacji.


W tak dramatycznym położeniu znaleźć się może praktycznie każdy, w dodatku nagle, zazwyczaj w najmniej spodziewanym momencie. W jednej chwili cały dotychczasowy świat zostaje zrujnowany, podobnie jak plany na bliższą i dalszą przyszłość. Przez kolejne miesiące, codziennie trzeba zmagać się z fizycznym bólem, do którego dochodzi cierpienie psychiczne, wynikające z niepokoju o to, co będzie dalej. Co z rodziną? Co z pracą? Co z samodzielnością? W poczuciu chaosu i zagubienia trudno jest się odnaleźć, nawet z pomocą najbardziej kochających i zaangażowanych najbliższych.


Mierzenie się właśnie z tego typu sytuacjami – wymagającymi zastosowania innej niż standardowa ścieżki likwidacji szkody – to cel, jaki postawiło przed sobą CPOP. Od początku działalności kierowało się założeniem, że obok wypłaty odszkodowania liczy się aktywne zarządzanie procesem obejmującym nie tylko uporządkowany, zaplanowany proces leczenia, ale też pomoc w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie.


Pionierskie wyzwanie

Początki CPOP nie były łatwe, ponieważ na polskim rynku ubezpieczeniowym nie znano tego typu rozwiązań. Wiele pracy należało więc włożyć w to, by zaczęto dostrzegać, że warto działać bardziej proaktywnie zamiast ograniczać się do wypłaty należnych świadczeń. – Zaczynaliśmy praktycznie od zera. Nie było w Polsce wzorców, na które moglibyśmy się powołać. Wspólnie z naszym pierwszym partnerem medycznym, Rehasport Clinic w Pozaniu, stworzyliśmy koncepcję i procedury kompleksowej diagnozy i tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji – wspomina wieloletnia prezes CPOP, Barbara Stachowicz-Pratt.


Efekty przychodziły powoli: trzeba było nie tylko edukować otoczenie biznesowe w zakresie nowego podejścia do likwidacji poważnych szkód osobowych, ale też oswajać z nim samych poszkodowanych. Wiele osób nie od razu miało pewność, że dokonują właściwego wyboru, decydując się na rehabilitację organizowaną przez ubezpieczyciela. Widząc te bariery, CPOP od początku pracowało na rzecz budowy wzajemnego zaufania, pośrednicząc w komunikacji pomiędzy poszkodowanymi a ubezpieczycielami.


Anioł stróż czy rehamenedżer?

Chcąc być jak najbliżej poszkodowanych i ich potrzeb, CPOP stworzyło sieć ekspertów w całej Polsce. Ich zadaniem jest przede wszystkim zbudowanie bezpośredniej relacji z poszkodowanymi i towarzyszenie im podczas całego procesu rehabilitacji. To oni są w stałym kontakcie z ubezpieczycielem, koordynują opracowywanie, w tym niezbędne badania diagnostyczne, a następnie realizację tak zwanych Indywidualnych Planów Pomocy. Tak wyjątkową i wymagającą funkcję mogą pełnić jedynie osoby o wysokich i specyficznych kwalifikacjach, doświadczone i profesjonalne, a zarazem empatyczne i otwarte na ludzi.


– Jesteśmy po to, by towarzyszyć poszkodowanym i ich rodzinom. Wspieramy ich konkretną merytoryczną wiedzą, pomagamy zorganizować wszystko, co wiąże się z rehabilitacją, ale też służymy dobrym słowem, motywujemy do tego, by podjąć walkę o siebie samych. Jesteśmy z nimi dość blisko, co często przekłada się na trwałe relacje oparte na zaufaniu – mówi XY (koniecznie podać imię i nazwisko), jedna z ekspertek CPOP. Taka formuła pracy, znana wcześniej za granicą, w Polsce była absolutną nowością. Można więc powiedzieć, że na rodzimym rynku CPOP stworzyło nową specjalność: zawód rehamenedżera.


Działalność silna partnerstwem

W kolejnych latach CPOP rozwinęło współpracę z prywatnymi klinikami i ośrodkami medycznymi w całej Polsce, między innymi z Fabryką Zdrowia w Warszawie, NeuroSaną w Gdańsku czy ogólnopolską siecią Saneo/Meedy. Dzięki temu poszkodowani mają dostęp do najwyższych standardów opieki medycznej w placówkach w różnych miejscach w kraju. W uzasadnionych przypadkach CPOP proponuje także rehabilitację w warunkach domowych. Leczenie i rehabilitacja odbywają się na koszt ubezpieczyciela.


CPOP współpracuje także z Fundacją Integralia, korzystając ze wsparcia jej doradców ds. zatrudnienia, mających wieloletnie doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej. Pomagają oni poszkodowanym w poszukiwaniu zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy. To bardzo indywidualny proces, na który składają się doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Połączenie tych dwóch elementów daje większe szanse na osiągnięcie końcowego celu: powrotu do aktywności zawodowej, zgodnej z kwalifikacjami zawodowymi i możliwościami psychofizycznymi konkretnej osoby. W gronie partnerów CPOP w tej dziedzinie jest również Centralny Instytut Ochrony Pracy, placówka naukowo-badawcza, która kompleksowo zajmuje się problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.


Co dalej?

– Za nami pionierska dekada. Stworzyliśmy pierwszy w Polsce profesjonalny podmiot, który upowszechnia innowacyjną formułę pomocy dla osób najciężej poszkodowanych w wypadkach. Przez tych 10 lat zdobyliśmy ogromne doświadczenie, skupiając jednocześnie wokół siebie rozległą sieć ekspertów, mogących dotrzeć do każdego poszkodowanego oraz partnerów medycznych zapewniających leczenie i rehabilitację na najwyższym poziomie – mówi Barbara Stachowicz-Pratt.


CPOP przekonało do współpracy również wielu ubezpieczycieli, którzy zdecydowali się wyjść poza schemat standardowej likwidacji szkody. Coraz chętniej obejmując swoich klientów dodatkową opieką, zapewnianą przez CPOP, towarzystwa ubezpieczeń odpowiadają na potrzeby samych poszkodowanych. Dziś znacznie częściej bowiem niż dekadę temu ludzie myślą o tym, że powrót do normalnego życia po wypadku jest najważniejszym celem.


– Naszym celem w dalszym ciągu jest promowanie idei kompleksowego podejścia do obsługi szkód osobowych na całym rynku ubezpieczeniowym. Korzystając z tego, co już zrobiliśmy, chcemy doskonalić działania skoncentrowane na człowieku w trudnej sytuacji i jego potrzebach. Wierzymy, że w ten sposób, działając razem z towarzystwami ubezpieczeń, możemy zmienić sposób postrzegania ubezpieczycieli i ich roli przez klientów – mówi Prezes CPOP, Agnieszka Nowacka.


Wszyscy wygrywają

Argumentem na rzecz współpracy z CPOP jest formuła WIN-WIN. Ubezpieczyciele mogą sfinansować rehabilitację poszkodowanych, zyskując przy tym i wizerunkowo, i ekonomicznie. Mają decydujący głos na każdym etapie, zarówno w trakcie przygotowania, jak i realizacji Indywidualnego Planu Pomocy. Mogą w pełni monitorować postępy rehabilitacji, a także kontrolować wydatki ponoszone na leczenie. Jednocześnie CPOP planuje działania na rzecz poszkodowanych tak, aby program był możliwie jak najbardziej intensywny i nastawiony na jak możliwie szybki powrót do zdrowia. Kluczowa jest tu orientacja na wspólny cel: a ten wiąże się z perspektywą poszkodowanego i jego potrzeb.


Człowiek, który pomimo ciężkiego wypadku pozostanie czynny społecznie i zawodowo, będzie nie tylko szczęśliwszy w życiu, ale też w długiej perspektywie przestanie obciążać finansowo ubezpieczyciela. Skuteczna rehabilitacja, przywrócenie do zdrowia, pracy i aktywnego życia społecznego w efekcie mogą obniżyć kwoty wypłacanych świadczeń. Tutaj nie ma przegranych: zyskują obie strony. Ubezpieczyciel wie, że zastosowane metody leczenia i rehabilitacji są celowe, a wydane na nie środki – optymalnie zainwestowane. Poszkodowany natomiast nie musi szukać pomocy na własną rękę. Otrzymuje profesjonalny, kompleksowy i indywidualnie dopasowany do jego potrzeb program rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Ma także dostęp do najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego i najlepszych klinik w Polsce. W rezultacie może wrócić do aktywnego życia, co wydaje się być o wiele cenniejsze niż nawet najwyższa dożywotnia renta.


PIONIERSKA DEKADANie pomiń także tych aktualności

PoMOCNE Rozmowy
PoMOCNE Rozmowy

Zapraszamy na nasz nowy profil na Spotify „PoMOCNE Rozmowy” - cykl podcastów o idei, celach i kompleksowości działań podejmowanych przez Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym z różnych perspektyw - osób bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w proces powrotu Poszkodowanych do zdrowia, aktywności i społeczeństwa.

Czytaj więcej
Gala XI edycji programu Symbol
Gala XI edycji programu Symbol

19 listopada 2021 w Katowicach odbyła się finałowa Gala XI edycji programu Symbol. CPOP zostało Symbolem Społecznej Odpowiedzialności 2021.

Czytaj więcej
CPOP zostało finalistą w kategorii „Pokój”.
CPOP zostało finalistą w kategorii „Pokój”.

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym w gronie finalistów konkursu Partnership for Sustainability Award 2020 w kategorii „Pokój”!

Czytaj więcej