Empatia i zaangażowanie
plus wiedza i doświadczenie

Skutecznie pomagamy
wrócić do życia po wypadku.

Jesteśmy blisko Poszkodowanych i ich rodzin. Wspieramy i dbamy o to, by leczenie i rehabilitacja przebiegały efektywnie.

Agnieszka Nowacka
Agnieszka Nowacka

Prezes Zarządu

Joanna Polcyn
Joanna Polcyn

Wiceprezes Zarządu

Ewa  Merchut
Ewa Merchut

Koordynator
Ekspert CPOP

Magda Gubała
Magda Gubała

Koordynator
Ekspert CPOP

Małgorzata Lucewicz
Małgorzata Lucewicz

Menedżer projektu

Agnieszka Malczewska-Gortych
Agnieszka Malczewska-Gortych

Ekspert CPOP

Agnieszka Zalewska
Agnieszka Zalewska

Ekspert CPOP

Agnieszka Markowska
Agnieszka Markowska

Ekspert CPOP

Renata Bomba
Renata Bomba

Ekspert CPOP

Paweł Andrzejewski
Paweł Andrzejewski

Menedżer ds.
organizacji procesów

Joanna Kulwikowska
Joanna Kulwikowska

Specjalista

Poszkodowany

Poznaj naszą misję i cel,
do którego dążymy.

Przez kompleksową rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową osób ciężko poszkodowanych
w wypadkach do ich jak najszybszego powrotu do życia – to nasza misja.

Celem CPOP jest realizowanie najwyższej jakości usług w zakresie rehabilitacji
w sposób odpowiedzialny i optymalny zarówno dla Poszkodowanych, jak i Ubezpieczycieli.

W pomocy dla Poszkodowanych liczą się czas, emocje i koszty.
Działamy skutecznie w każdym z tych obszarów.

Liczy się każdy dzień
Zarządzanie czasem

Kluczowe są pierwsze miesiące po wypadku. Docieramy do Poszkodowanego jak najwcześniej, bo szybko wdrożona rehabilitacja jest podstawą sukcesu. We współpracy z Ubezpieczycielem dbamy o to, by procedury medyczne przebiegały we właściwym tempie, odpowiednio dla Poszkodowanego.

Nadzieja ma wielką moc
Zarządzanie emocjami

Najpierw jest szok i niedowierzanie. Później, w wyniku ciężkiego wypadku, Poszkodowany czuje gniew i ma wrażenie, że stracił kontrolę nad własnym życiem. Niezwykle łatwo może popaść w stan bierności i rezygnacji. Wspieramy go, by zaangażował się w proces leczenia i rehabilitacji.

Inwestycja w powrót do życia
Zarządzanie kosztami

Finansowymi i społecznymi. Człowiek, który pomimo wypadku pozostaje czynny społecznie i zawodowo, jest szczęśliwszy. Ubezpieczyciel – dzięki sukcesowi rehabilitacji, w którą zainwestował – może zoptymalizować rezerwy na świadczenia, w tym renty z tytułu zwiększonych potrzeb czy utraconych zarobków.