Empatia i zaangażowanie
plus wiedza i doświadczenie

Skutecznie pomagamy
wrócić do życia po wypadku.

Jesteśmy blisko Poszkodowanych i ich rodzin. Wspieramy i dbamy o to, by leczenie i rehabilitacja przebiegały efektywnie.

Barbara Stachowicz-Pratt
Barbara Stachowicz-Pratt

Prezes Zarządu

Katarzyna Świsłowska
Katarzyna Świsłowska

Dyrektor

Ewa  Merchut
Ewa Merchut

Koordynator
Ekspert CPOP

Magda Gubała
Magda Gubała

Koordynator
Ekspert CPOP

Małgorzata Lucewicz
Małgorzata Lucewicz

Menedżer projektu

Agnieszka Malczewska-Gortych
Agnieszka Malczewska-Gortych

Ekspert CPOP

Agnieszka Zalewska-Wiśniewska
Agnieszka Zalewska-Wiśniewska

Ekspert CPOP

Urszula Gontarz
Urszula Gontarz

Ekspert CPOP

Renata Bomba
Renata Bomba

Ekspert CPOP

Paweł Andrzejewski
Paweł Andrzejewski

Główny specjalista

Joanna Kulwikowska
Joanna Kulwikowska

Referent

Poszkodowany

Poznaj naszą misję i cel,
do którego dążymy.

Przez kompleksową rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową osób ciężko poszkodowanych
w wypadkach do ich jak najszybszego powrotu do życia – to nasza misja.

Celem CPOP jest realizowanie najwyższej jakości usług w zakresie rehabilitacji
w sposób odpowiedzialny i optymalny zarówno dla Poszkodowanych, jak i Ubezpieczycieli.

W pomocy dla Poszkodowanych liczą się czas, emocje i koszty.
Działamy skutecznie w każdym z tych obszarów.

Liczy się każdy dzień
Zarządzanie czasem

Kluczowe są pierwsze miesiące po wypadku. Docieramy do Poszkodowanego jak najwcześniej, bo szybko wdrożona rehabilitacja jest podstawą sukcesu. We współpracy z Ubezpieczycielem dbamy o to, by procedury medyczne przebiegały we właściwym tempie, odpowiednio dla Poszkodowanego.

Nadzieja ma wielką moc
Zarządzanie emocjami

Najpierw jest szok i niedowierzanie. Później, w wyniku ciężkiego wypadku, Poszkodowany czuje gniew i ma wrażenie, że stracił kontrolę nad własnym życiem. Niezwykle łatwo może popaść w stan bierności i rezygnacji. Wspieramy go, by zaangażował się w proces leczenia i rehabilitacji.

Inwestycja w powrót do życia
Zarządzanie kosztami

Finansowymi i społecznymi. Człowiek, który pomimo wypadku pozostaje czynny społecznie i zawodowo, jest szczęśliwszy. Ubezpieczyciel – dzięki sukcesowi rehabilitacji, w którą zainwestował – może zoptymalizować rezerwy na świadczenia, w tym renty z tytułu zwiększonych potrzeb czy utraconych zarobków.