Najwyższe standardy medyczne
i bogata sieć placówek rehabilitacyjnych

Współpracujemy z wiodącymi
klinikami w Polsce.

Naszych Partnerów łączy pasja, z jaką angażują się w
pracę z ludźmi po wypadkach, by przywrócić ich do życia.

W gronie naszych Partnerów są placówki doświadczone w zakresie rehabilitacji medycznej oraz podmioty wyspecjalizowane w dziedzinie rehabilitacji społeczno-zawodowej w całej Polsce. Tak zintegrowana sieć pozwala nam organizować pomoc dla Poszkodowanego w najdogodniejszym dla niego miejscu.

Angażujemy lekarzy specjalistów, rehabilitantów, psychologów, terapeutów, coachów, doradców ds. zatrudnienia. Cały czas wymieniamy się z naszymi Partnerami doświadczeniami. Mamy z sobą bliski kontakt i szkolimy się wzajemnie, co zwiększa nasze wspólne szanse na osiągnięcie sukcesu w kompleksowej rehabilitacji Poszkodowanych.

Legenda punktów na mapie:
 • Ikona ekspertaEksperci CPOP
 • Ikona RehasportRehasport Clinic
  - główne ośrodki rehabilitacyjne
 • Ikona RehasportRehasport Clinic
  - licencjonowane ośrodki rehabilitacji
 • Ikona NeuroSanaNeuroSana
 • Ikona Fundacja IntegraliaFundacja Integralia
  - doradcy ds. zatrudnienia
 • Ikona Fabryka ZdrowiaFabryka Zdrowia
 • Ikona SaneoSANEO SA
Mapa
Ikona eksperta
Ikona eksperta
Ikona eksperta
Ikona eksperta
Ikona eksperta
Ikona eksperta
Ikona Neurosana Ikona Fabryka Zdrowia Ikona Saneo Ikona Rehasport Ikona Rehasport Ikona Rehasport Ikona Rehasport Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia Fundacja Integralia
Mapa

Poznaj naszych zaufanych
i sprawdzonych Partnerów

Fundacja Integralia

Fundacja Integralia

Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia działa już od 2004 roku. Jej misją jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej, między innymi poprzez współtworzenie przyjaznych stanowisk pracy w firmach i instytucjach na otwartym rynku pracy. Zespół Fundacji pomaga osobom z niepełnosprawnościami odkryć ich potencjał i mocne strony jako konkurencyjnych kandydatów do pracy i pracowników. W zespole Fundacji są doradcy ds. zatrudnienia, którzy wspierają osoby poszkodowane w wypadkach na terenie całej Polski w powrocie na lokalny rynek pracy.

NeuroSana

NeuroSana

Trójmiejska klinika NeuroSana specjalizuje się w pracy z pacjentami z dysfunkcjami neurologicznymi, ortopedycznymi i innymi. Doświadczeni rehabilitanci obok tradycyjnych metod stosują nowatorskie techniki. Klinika dysponuje innowacyjnymi urządzeniami, takimi jak egzoszkielet wykorzystywany do rehabilitacji pacjentów z niedowładem kończyn dolnych, po urazach głowy, udarach i wylewach, ze stwardnieniem rozsianym oraz osób z różnego rodzaju zanikami mięśniowymi. Z kolei nowoczesny sprzęt do aktywnej terapii INDIBA®activ znacząco przyspiesza naturalne procesy gojenia i odbudowy tkanek. Obok rehabilitacji pacjentów klinika zajmuje się ich adaptacją do gwałtownie zmienionej po urazach sytuacji życiowej.

Rehasport

Rehasport Clinic

Światowy poziom. Bliski Kontakt. Pełna Opieka. Rehasport Clinic zapewnia kompleksową opiekę z zakresu ortopedii, diagnostyki, rehabilitacji, psychologii oraz wielu innych dziedzin medycyny. Od 2010 roku leczy osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Pacjentom przywraca to, co w życiu najcenniejsze – zdrowie, a pomoc drugiemu człowiekowi stawia sobie jako cel nadrzędny. Dzięki współpracy na linii lekarz – fizjoterapeuta – pacjent i wymianie pomiędzy nimi informacji, uzyskuje najlepsze wyniki leczenia. Jest jedynym ośrodkiem Polsce i jednym z 42 na świecie, które otrzymały akredytację FIFA Medical Centre of Excellence. Na terenie kraju współpracuje z ponad 90 Licencjonowanymi Ośrodkami Rehabilitacyjnymi.

Specjalistyczna Praktyka Fizjoterapii Fabryka Zdrowia Ernest Wiśniewski prowadzi działalność fizjoterapeutyczną skoncentrowaną na przywróceniu pełnej możliwej sprawności w sytuacji powstania ograniczeń w aparacie ruchu, a także na powrocie do czynności i aktywności życia codziennego. Mocną stroną Fabryki Zdrowia jest metodyczny system dokumentowania badania oraz kompleksowego procesu terapii z obiektywnym pomiarem skuteczności. Firma tworzy i rozwija programy fizjoprofilaktyki oraz wykorzystania nowych technologii do optymalizacji planowania procesu terapii.

Fabryka Zdrowia

Fabryka Zdrowia

Rehasport

SANEO SA

Jako integrator rynku usług medycznych z rynkiem ubezpieczeń SANEO SA zarządza, przetwarza i administruje wszelkimi procesami związanymi z organizacją leczenia. Jednocześnie pod marką Meedy spółka dostarcza najnowsze systemy i aplikacje. Organizację leczenia SANEO SA realizuje w oparciu o blisko 10 000 lokalizacji w Polsce. Z firmą współpracują szerokoprofilowe i sieciowe placówki medyczne, sieci diagnostyki laboratoryjnej, kliniki rehabilitacji i fizjoterapii oraz prywatne gabinety lekarskie. Spółka posiada realną zdolność i kompetencje obsługi klienta masowego w zakresie organizacji leczenia przy wykorzystaniu technologii.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy jest państwową jednostką naukowo-badawczą od około 70 lat zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych w celu tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących ochronie człowieka w środowisku pracy, w tym doskonalenia narzędzi wspomagających osoby z niepełnosprawnościami.

CIOP

CIOP-PIB