Zapewnimy Poszkodowanemu
wszechstronną rehabilitację

Jako Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym działamy
kompleksowo: od diagnozy medycznej po wsparcie zawodowe.

Z nami zrobisz więcej, niż wymagają tego standardowe procedury.
Zobaczysz, krok po kroku, jak Poszkodowany wraca do życia.
Zyskasz wizerunkowo i ekonomicznie.

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona Ścieżka
tradycyjna

DIAGNOZA
SPOŁECZNO-ZAWODOWA

video
Na miejscu, profesjonalnie i kompleksowo

Spotykając się z Poszkodowanym i jego bliskimi w miejscu zamieszkania, ustalamy, jak wygląda jego sytuacja. Opisujemy ją pod względem zdrowotnym, rodzinnym, społecznym zawodowym i mieszkaniowym. Określamy potrzeby Poszkodowanego i jego rodziny. Ustalamy, jakie usługi medyczne i rehabilitacyjne są dla niego dostępne. Wyniki diagnozy prezentujemy w czytelnym raporcie.

DIAGNOZA
MEDYCZNA

video
Wygodnie i bez kolejek

Organizujemy i koordynujemy przebieg kompleksowych badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich. Na ich podstawie dokładnie opisujemy stan zdrowia Poszkodowanego i przeprowadzamy jego ocenę funkcjonalną. Prezentujemy realistyczną prognozę leczenia wraz z jego planem i kosztorysem.

INDYWIDUALNY
PLAN POMOCY

Na podstawie diagnozy społeczno-zawodowej i diagnozy medycznej wspólnie z naszymi Partnerami opracowujemy program pomocy dostosowanej do potrzeb Poszkodowanego. Nad jego realizacją, w porozumieniu z Ubezpieczycielem, czuwa ekspert CPOP. Działania przebiegają w trzech obszarach.

video
Rehabilitacja medyczna
REHABILITACJA
MEDYCZNA

Zapewniamy Poszkodowanemu dostęp do specjalistycznego leczenia i rehabilitacji na najwyższym poziomie. Zakres usług medycznych, które koordynujemy, wykracza poza świadczenia możliwe do uzyskania w ramach NFZ. Chcemy podjąć uzasadnione i kompleksowe działania odpowiednio wcześnie, by mieć szanse na ich jak najlepsze efekty. Nasza pomoc obejmuje również wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.
 

Rehabilitacja społeczna
REHABILITACJA
SPOŁECZNA

Ponieważ naszym celem jest przywrócić Poszkodowanego do samodzielnego i aktywnego życia, wspólnie z jego bliskimi tworzymy sprzyjające ku temu warunki. Zapobiegamy izolacji i bierności Poszkodowanego. Motywujemy go i zachęcamy do samodzielności. Pomagamy zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i usunąć bariery architektoniczne w otoczeniu.
 

video
video
Aktywizacja zawodowa
AKTYWIZACJA
ZAWODOWA

Nasza pomoc obejmuje również doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Wspólnie z naszymi Partnerami pomagamy Poszkodowanemu wrócić do pracy, co może od niego wymagać zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności. Pomagamy przekwalifikować się, przygotować się do rekrutacji i skutecznie odnaleźć się na lokalnym rynku pracy.
 

Opieka nad Poszkodowanym

to obopólne korzyści

Ubezpieczyciel wychodzi naprzeciw potrzebom Poszkodowanego. Wzmacnia wizerunek odpowiedzialnej, godnej zaufania firmy. Poszkodowany pomimo wypadku pozostaje czynny społecznie i zawodowo. Sukces rehabilitacji pozwala zoptymalizować wysokość wypłacanych rent. Zyskują obie strony!

Poszkodowany

 1. Powrót do pełni życia i aktywności zawodowej
 2. Odzyskana samodzielność i poczucie wpływu na swój los
 3. Leczenie i rehabilitacja na koszt Ubezpieczyciela
 4. Dostęp do najlepszych lekarzy i sprawdzonych terapii
 5. Najwyższa jakość świadczeń w wiodących klinikach w Polsce
 6. Maksymalna efektywność rehabilitacji
 7. Indywidualna opieka i pomoc profesjonalistów
 8. Wsparcie w sprawach urzędowych
Dowiedz się więcej

Odzyskana kontrola nad własnym życiem. Z doświadczenia wiemy, że szybka, profesjonalna i indywidualnie dopasowana rehabilitacja medyczna, społeczna i zawodowa ma dla Poszkodowanego większą wartość niż bycie zdanym jedynie na wypłacaną rentę. Możliwość powrotu do aktywności, świadomość wpływu na własne życie zamiast biernego tkwienia w poczuciu niemocy są ogromnym sukcesem podopiecznych CPOP.

Leczenie i rehabilitacja na koszt Ubezpieczyciela. Nie każdy jest w stanie zapłacić za prywatne leczenie, nawet z pomocą bliskich i przyjaciół. Decyzja o skorzystaniu z pomocy CPOP oznacza, że wszystkie koszty ponosi Ubezpieczyciel, ponieważ to jego klient spowodował wypadek, w którym ucierpiał Poszkodowany. Bierzemy na siebie wszelkie formalności i ustalenia z Ubezpieczycielem oraz koordynację całej pomocy.

Dostęp do najlepszych lekarzy i terapii. Poszkodowany objęty pomocą CPOP jest leczony i rehabilitowany w najlepszych ośrodkach medycznych w Polsce. Przechodzi terapie przy użyciu nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego, niedostępnego w ramach NFZ. Podopieczni CPOP mają na przykład do dyspozycji egzoszkielet, czyli innowacyjne urządzenie wykorzystywane do rehabilitacji pacjentów z niedowładem kończyn dolnych. Stosujemy także terapię indiba przyspieszającą proces leczenia i redukującą ból.

Poczucie bezpieczeństwa. Ekspert CPOP jest w stałym kontakcie z Poszkodowanym i jego bliskimi w trakcie realizacji Indywidualnego Planu Pomocy. Na każdym etapie można liczyć na jego pomoc oraz wsparcie informacyjne i organizacyjne. Nad przebiegiem rehabilitacji czuwa wykwalifikowany zespół rehabilitacyjny. Z chwilą opuszczenia przez Poszkodowanego szpitala przekazuje opiekę nad nim rehabilitantom odpowiedzialnym za następne etapy. Wszystkie stosowane metody leczenia i rehabilitacji są rekomendowane przez renomowane placówki medyczne.

Ubezpieczyciel

 1. Innowacyjny standard obsługi szkód osobowych
 2. Inwestycja w zorganizowaną i efektywną opiekę
 3. Wizerunek odpowiedzialnej firmy
 4. Kontrola nad kosztami rehabilitacji
 5. Comiesięczne raporty o postępach
 6. Optymalizacja kosztów i czasu rehabilitacji
 7. Częściej zawierane ugody
 8. Zmniejszenie wypłat z tytułu rent
Dowiedz się więcej

Ubezpieczyciel, który troszczy się o ludzi. Podejmując współpracę z CPOP, firma ubezpieczeniowa robi więcej niż wymagają od niej standardowe procedury w przypadku szkód osobowych. Wychodzi naprzeciw potrzebom Poszkodowanego i zapewnia mu najlepszą możliwą pomoc. Tym samym pochyla się nad indywidualną ludzką historią, a nie widzi jej jedynie przez pryzmat numeru kolejnej szkody. Takie odpowiedzialne podejście w dłuższej perspektywie może przyczynić się do trwałej zmiany na lepsze wizerunku branży ubezpieczeniowej. Budzi szacunek i zaufanie.

Dobra opinia i potencjalni klienci. Zyskując wszechstronną pomoc w trudnym momencie swojego życia, Poszkodowany staje się najlepszym ambasadorem marki Ubezpieczyciela, który mu to umożliwił. Zarówno on, jak i ludzie w jego otoczeniu, mogą być w przyszłości lojalnymi klientami takiej firmy. Z badań CPOP wynika ponadto, że osoby objęte Indywidualnym Planem Pomocy są bardziej skłonne do polubownego rozwiązywania spraw i częściej zawierają ugody.

Pełna kontrola nad kosztami rehabilitacji. Ubezpieczyciel dzięki CPOP na każdym etapie zna wydatki ponoszone na prywatne usługi medyczne i wie, czy są uzasadnione. Raz w miesiącu otrzymuje raport z przebiegu realizacji programu pomocy. Dzięki temu może realnie szacować rezerwy na wypłaty świadczeń rentowych. Ubezpieczyciel wie również, jakie są aktualne rokowania dotyczące sytuacji zdrowotnej Poszkodowanego.

Inwestycja w aktywne życie zamiast dożywotniej renty. Współpraca z CPOP oznacza dla Ubezpieczyciela pewność, że rozpoczęta w odpowiednim momencie rehabilitacja zwiększa szanse Poszkodowanego na powrót do aktywności. Człowiek, który pomimo wypadku pozostanie czynny społecznie i zawodowo, będzie nie tylko szczęśliwszy w życiu, ale też w długiej perspektywie przestanie obciążać finansowo Ubezpieczyciela. Ten – dzięki sukcesowi rehabilitacji, w którą zainwestował – będzie mógł ograniczyć wypłacane świadczenia, w tym rentę z tytułu zwiększonych potrzeb czy utraconych zarobków. Tutaj nie ma przegranych: zyskują obie strony!

Współpracujemy z najlepszymi

Zobacz, co dokładnie robimy, żeby pomóc
wrócić do życia po ciężkim wypadku

Dotrzemy do Poszkodowanego i poprowadzimy przez kompleksową rehabilitację. Zajmiemy się wszystkim, krok po kroku.